Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje


Reklamację prosimy zgłaszać na adres email: reklamacje@malanet.pl lub telefonicznie pod numerem: 603-302-233

  1. Formularz reklamacji, karta gwarancyjna i dowód zakupu

Wypełnij formularz reklamacji. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, numer telefonu, numer produktu i przyczynę reklamacji, datę zakupu oraz datę wystąpienia wady. Wypełniony formularz wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu dołącz do przesyłki.

  1. Odesłanie produktu

Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu bez dodatkowych akcesoriów ( takich jak myszki, klawiatury, pendrive'y itp.).

Reklamowany sprzęt powinien zostać odpowiednio zabezpieczony przed wysyłką i zostać spakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w czasie transportu.

Nie odpowiadamy za uszkodzenie lub utratę danych znajdujących się na dysku twardym i innych nośnikach informacji, dlatego prosimy o odpowiednie ich zabezpieczenie i stworzenie kopii przed wysłaniem sprzętu.

  1. Wysyłka

Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

Malanet Sp. z o.o.

Fordońska 246

85-766 Bydgoszcz

ZWROTY

Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy.

Prosimy o informację na adres email: reklamacje@malanet.pl lub listownie (adres Malanet Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz) o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy.

  1. Formularz zwrotu i dowód zakupu

    Wypełnij formularz zwrotu. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, numer produktu, datę zakupu, numer paragonu oraz numer konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot. Wypełniony formularz oraz dowód zakupu dołącz do przesyłki.

  1. Odesłanie produktu

Uwaga! Nie przyjmujemy paczek zwrotnych wysłanych do nas "za pobraniem".

Zwracany sprzęt powinien zostać odpowiednio zabezpieczony przed wysyłką i zostać spakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w czasie transportu.

  1. Wysyłka

Zwracany produkt należy wysłać na adres:

Malanet Sp. z o.o.

Fordońska 246

85-766 Bydgoszcz